Svenska matematikersamfundets

årsmöte

i Göteborg, 13-14 juni 2008


Svenska matematikersamfundets årsmöte äger rum på Chalmers/Göteborgs universitet, Pascal, Hörsalsvägen 1, fredag-lördag den 13-14 juni 2008. [Vägbeskrivning].

Mötet påbörjas fredagen den 13 juni kl 13.25 och pågår till lördagen den 14 juni kl 12.00.

För övernattning kan man boka rum på t ex Hotell Panorama, se http://www.panorama.se/
Priset är: torsdag-fredag 995 kr, fredag-lördag 695 kr.
För att boka till detta pris anger man bokningskoden: 98673.
Bokningen står under Svenska matematikersamfundet.

Temat för mötet är "matematiker i näringslivet".

Lokal är Pascal på Chalmers/GU, Hörsalsvägen 1. Ett preliminärt program är följande:

Fredagen den 13 juni
13.25-13.30 Välkomsthälsning
13.30-14.15 Ozan Öktem, Sidec
Matematisk forskning och utveckling inom svenskt näringsliv.
Erfarenheter från ett stort och ett litet företag [Abstrakt]
14.30-15.15 Jacob Yström, Comsol Industriell beräkningsteknik [Abstrakt]
15.15-15.45 Kaffe och kaka
15.45-16.15 Julius Borcea, Stockholms Universitet
Presentation av 2008 års Wallenbergpristagare Petter Brändéns arbete
16.15-16.45 Michael Benedicks, KTH
Presentation av 2008 års Wallenbergpristagare Anders Karlssons arbete
16.45-16.55 Utdelning av Wallenbergspris
17.00-17.30 Årsmötesförhandlingar Dagordningen
19.00-... Middag
Lördagen den 14 juni
9.00-9.45 Ziad Taib, Astra Zeneca Läkemedelsindustrins behov av statistisk/matematisk kompetens [Abstrakt]
9.45-10.15 Kaffe och fralla
10.15-11.00 Per Salberger, Chalmers Om Abelpristagarna John Griggs Thompson och Jacques Tits
11.15-12.00 Magnus Carlehed, Swedbank Att vara matematiker i bankvärlden [Abstrakt]

Någon föranmälan till mötet krävs inte, men den som önskar delta i middagen på fredagen bör anmäla detta (med angivande av eventuella dietrestriktioner) till lokale arrangören Stefan Lemurell.