Svenska matematikersamfundets

årsmöte

i Göteborg, 1 juni 2012


Svenska matematikersamfundets årsmöte äger rum fredag 1 juni 2012 vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Det vetenskapliga programmet finner du här: program för årsmötet 2012.

Dagordningen för årsmötet finner du här: dagordning för årsmötet 2012.

Styrelseberättelsen för verksamhetsåret 2011/2012 finner du här: Styrelseberättelse 2011-12.