Svenska matematikersamfundets

årsmöte

i Lund, fredagen den 13 juni 2014


Svenska matematikersamfundets årsmöte 2014 äger rum i Lund, hörsal C i matematikhuset, fredagen den 13 juni kl 13.10-19.00.
För att boka hotell, kontakta hotell Concordia (www.concordia.se eller boka via booking.com; det senare kan vara billigare.)
Om du vill delta i middagen, anmäl intresse till Erik Wahlén (ewahlen at maths.lth.se).Preliminärt program

13.10 - 13.15 Välkomna
13:05 - 17:00 Föredrag och prisutdelning (se nedan)
17:00 - Medlemsmöte
18:30 - Middag

Dagordningen i PDF-format.
Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2013/2014.

Föredrag:

Tid Talare Titel
13.15-14:00 Elizabeth Wulcan, Göteborg Nonproper intersection theory and generalized cycles
14.10-14.55 Tomas Persson, Lund Presentation av årets Abelpristagare: Yakov G. Sinai
15:00-15.30 Kaffe och smörgås
15:30-16:15 Erik Wahlén, Lund Solitary water waves in three dimensions
16:25-16:55 Jeff Steif, Göteborg Presentation av årets Wallenbergpristagare: Fredrik Viklund
16:55 - 17:00 Prisutdelning

Program i PDF-format.