Svenska matematikersamfundets

årsmöte

i Uppsala, 4-5 juni 2009


Svenska matematikersamfundets årsmöte äger rum på Uppsala universitet, Ångström, rum 2001 , torsdag-fredag den 4-5 juni 2009.


Ett preliminärt program är följande:

Torsdagen den 4 juni
13.00-13.10 Inledning av vårmötet
13.10-14.00 Andreas Strömbergsson
The Boltzmann-Grad limit of the periodic Lorentz gas [Abstrakt]
14.10-15.00 Magnus Jacobsson The Temperley-Lieb algebra, the Jones Polynomial and Khovanov homology [Abstrakt]
15.00-15.30 Kaffe
15.30-16.20 Tobias Ekholm
Presentation av 2009 års Abelpristagare Gromov
16.30-17.30 Årsmöte
18.00-... Middag
Fredagen den 5 juni
8.30-9.20 Pär Kurlberg On the period of some pseudo-random number generators and "number-theoretical turbulence" [Abstrakt]
9.20-9.50 Kaffe
9.50-10.40 Bernt Wennberg Many particle systems and propagation of chaos [Abstrakt]
10.50-11.00 Wallenbergpriset
11.00-11.25 Ralf Fröberg Presentation av 2009 års Wallenbergspristagare Mats Boij
11.25-11.50 Hans Wallin Presentation av 2009 års Wallenbergspristagare Kaj Nyström