Svenska matematikersamfundets

höstmöte

i Göteborg, 20-21 november 2009


Svenska matematikersamfundets höstmöte äger rum fredag-lördag 20-21/11 2009 vid Chalmers/Göteborgs universitet.

Tema för mötet är juniora matematiker liksom det har varit för de senaste höstmötena i Växjö, Uppsala och Linköping. Detta innebär att, förutom mötets huvudtalare Mats Boij från KTH, så ska övriga talare vara juniora matematiker. Här betyder "junior" att man antingen är doktorand eller har en doktorsexamen som är högst två år gammal.

Mötet påbörjas fredagen den 20:e november kl 13.00, och pågår som längst till kl 12.00 på lördagen den 21:e. Det förväntas att hotell- och resekostnader betalas av deltagarnas respektive heminstitutioner. Mer detaljerad information om logi kommer inom kort.

Om du är junior och vill hålla föredrag ber vi att du anmäler detta genom att skicka ett e-mail med titel och abstract till Jana Madjarova, senast den 2:e november. Tillåtna föredragsspråk är svenska och engelska. Föredragen är omking 30 minuter långa. Alla, oavsett ålder, är naturligtvis mycket välkomna att delta i höstmötet (utan eget föredrag).

20 rum har reserverats på Quality Hotel Panorama. Deltagare kan boka rum på telefon 031-767 70 00 eller via epost reservation.q.panorama@choice.se och skall då ange bokningsnummer 144619 samt namn.

Mer detaljerad information om lokal för mötet finns här.