Svenska matematikersamfundets

höstmöte

i Linköping, 28-29 november 2008


Svenska matematikersamfundets höstmöte äger rum fredag-lördag 28-29/11 2008 vid Linköpings universitet.

Tema för mötet är juniora matematiker liksom det har varit för de senaste höstmötena i Växjö och Uppsala. Detta innebär att, förutom mötets huvudtalare Petter Brändén från KTH, så ska övriga föredrag ges av juniora matematiker, där "junior" betyder att man antingen är doktorand eller har en doktorsexamen som är högst två år gammal.

Mötet påbörjas fredagen den 28 november kl 13.00, och pågår som längst till kl 12.00 på lördagen. Ett antal enkelrum har reserverats på Stångå Hotell för 645 kr per natt, inklusive frukost och moms. Deltagare kan senast den 16 november vända sig direkt till hotellet för bokning av dessa rum, tel: 013 - 31 12 75, e-post: reception@stanga.se, nämn "Sv. Matematikersamfundet" i bokningen. Hotellet ligger nära järnvägstationen, adressen är: Tullgränd 4, Linköping. Det förväntas att hotell- och resekostnader betalas av deltagarnas respektive heminstitutioner.

Anmälningstiden för juniora bidrag gick ut den 2 november. Tillåtna språk är svenska och engelska, men samfundet ser gärna att så mycket som möjligt av dess aktiviteter äger rum på svenska. Alla, oavsett ålder, är naturligtvis mycket välkomna att delta (utan eget föredrag).

Alla föreläsningar kommer att äga rum i Hus B, campus Linköping, se kartan över universitets område. Vi disponerar två salar: Glashuset på andra våningen och BL31 på tredje våningen. Skriv ut kartor före resan för att hitta rätt! Man kommer från stationen till universitetet med Bus 12 eller 20. Se också officiell beskrivning.

Preliminärt schema.

Fredagen den 28 november
13.15-14.15
(Glashuset)
Petter Brändén Om Pólya-Schur-problem och Lee-Yang-polynom [abstract]
14.15-14.30 Paus
14.30-17.00 Parallellsessioner
14.30-14.55
(Glashuset)
Sven Ahlinder Effectively improving a system characterized by a million parameters [abstract] 14.30-14.55
(sal BL31)
Qimh Xantcha Numeriska ringar [abstract]
15.00-15.30 Fikapaus
15.30-15.55
(Glashuset)
Jens Wittsten Några mikrolokala egenskaper hos operatorer av principaltyp [abstract] 15.30-15.55
(sal BL31)
Samuel Lundqvist Multiplikationsmatriser och lösningar till homogena ekvationssystem [abstract]
16.00-16.25
(Glashuset)
Dan Petersen Modulirummet för elliptiska kurvor [abstract] 16.00-16.25
(sal BL31)
Johan Björklund Rigidisotopi för rationella knutar av grad < 6 [abstract]
16.30-17.00
(Glashuset)
Karl Rökaeus Beräkning av p-adiska integraler [abstract] 16.30-17.00
(sal BL31)
Elina Rönnberg All-Integer Column Generation Methodology for Set Partitioning Problems [abstract]
17.00-17.30
(Glashuset)
Medlemsmöte Svenska matematikersamfundet
19.30- Middag på Restaurang Olympia (Platensgatan 3). Föranmäla sig till Milagros Izquierdo (lokal arrangör, miizq@mai.liu.se)
Lördagen den 29 november
9.30-12.00 Parallellsessioner
9.30-9.55
(Glashuset)
Alexander Engström What is Algebraic Statistics? [abstract] 9.30-9.55
(sal BL31)
Zohra Farnana The double obstacle problem in metric spaces [abstract]
10.00-10.25
(Glashuset)
Berkant Savas Tensor approximation - problem structure and methods [abstract] 10.00-10.25
(sal BL31)
David Witt Nyström From Complex to Convex [abstract]
10.30-11.00 Fikapaus
11.00-11.25
(Glashuset)
Johan Öinert Icke-kommutativa graderade algebror och korsprodukter [abstract] 11.00-11.25
(sal BL31)
Martin Hessler tba [abstract]
11.30-11.55
(Glashuset)
Anders Södergren Likafördelning av slutna horosfärer i hyperboliska mångfalder [abstract] 11.30-11.55
(sal BL31)
Alan Sola Stokastiska konforma avbildningar i matematisk fysik [abstract]


För ytterligare information, kontakta Nils Dencker (samfundets ordförande, dencker@maths.lth.se) eller Milagros Izquierdo (lokal arrangör, miizq@mai.liu.se). Se även samfundets hemsida: http://www.maths.lth.se/SMS/ för uppdaterad information.
Last modified: Wed Nov 7 10:20:14 CET 2008