Svenska matematikersamfundets

höstmöte

i Luleå, fredagen den 23 november 2012


Svenska matematikersamfundets höstmöte 2012 äger rum i Luleå, sal E231 i E-huset, fredagen den 23 november kl 13.00-19.00. Liksom tidigare år är temat juniora matematiker.

Rum bokas genom att man mejlar nexgrupp@nex.se eller raija.wallmark@nex.se eller ringer Nex på 0920-75 330 och bokar rummet. Det rum som nex bokar är på Comfort Hotell för en kostnad av 845:- /rum/natt/inkl frukostbuffe. Bokning bör ske helst en månad men senast två veckor före mötet.Preliminärt program

13.00 - 13.05 Välkomna
13:05 - 17:05 Föredrag (se nedan)
17:15 - 18:15 Medlemsmöte
19 Middag

Preliminär dagordning

1. Val av ordförande
2. Val av justeringspersoner
3. Fastställande av dagordningen
4. Information från styrelsen
5. Årsmötet 2013
6. Övriga frågor

Föredrag:

Time Speaker Topic
13.05-13.50 Kristian Bjerklöv, KTH Dynamiken hos ett kvasi-periodiskt stört system
14.00-14.20 Peter Helgesson, Göteborg The N-player War of Attrition in the limit of infinitely many players
14.30-14.50 Martin Křepela, Karlstad Convolution inequalities in weighted Lorentz spaces
14.50-15.20 Kaffe
15.20-15.40 Johannes Lundqvist, Stockholms universitet An effective uniform Artin-Rees lemma
15.50-16.10 Adam Andersson, Göteborg Weak convergence analysis of numerical schemes for stochastic PDEs
16.20-17.05 Frank Wikström, Lund Pluripotentialteori - potentialteori med förbundna ögon och händerna bakom ryggen

Program för föredragen inkl. abstracts