Svenska matematikersamfundets

höstmöte

i Uppsala fredagen den 22 november 2013


Svenska matematikersamfundets höstmöte 2013 kommer att äga rum den 22 november kl 13 - 19 på Uppsala Universitet, Ångströmlaboratoriet, sal 2005.

Rum finnns förbokade på Hotell Svava. Uppge bokningsnummer 115569 när ni bokar (bokning sker via telefon 018-130030, eller via mejl info@hotelsvava.se ). Boka senast 10 november.Preliminärt program

13.00 - 13.05 Välkomna
13:05 - 17:05 Föredrag (se nedan)
17:15 - 18:15 Medlemsmöte
19 Middag

Preliminär dagordning

1. Val av ordförande
2. Val av justeringspersoner
3. Fastställande av dagordningen
4. Information från styrelsen
5. Årsmötet 2014
6. Övriga frågor

Föredrag:

Time Speaker Topic
13.05-13.50 Håkan Samuelsson, Chalmers Något om likformiga algebror
14.00-14.25 Victor Falgas-Ravry, Umeå Random subcube intersction graphs
14.35-15.00 Robert Fitzner, SU Nearest-neighbour percolation shows mean-field behaviour in d > 14
15.00-15.30 Kaffe
15.30-15.55 Antti Haimi, NTNU, Trondheim Polyanalytiska Bergmankärnor
16.05-16.30 Lukás Malý, LiU Regularisering av Newtonska funktioner med hjälp av uppskattningar för svaga normer av maximaloperatorer
16.40-17.05 Aron Wennman, KTH Operatoridentiteter för skift- och Toeplitzoperatorer på standardviktade Bergmanrum