Svenska matematikersamfundets
årsmöte

i Linköping, fredagen den 12 juni 2015Svenska matematikersamfundets årsmöte 2015 äger rum i Linköping, Schrödinger rum i F-huset, fredagen den 12 juni kl 13.10-18.00.

För att boka hotell, kontakta hotell Scandic Frimurarehotellet.

Om du vill delta på middagen, anmäl intresse till Milagros Izquierdo.

Mötetes dagordning

Årsberättelse 2014-2015


Preliminärt program

13.10 - 13.15 Välkomna

13:05 - 17:00 Föredrag och prisutdelning (se nedan)

17:00 - Medlemsmöte

18:30 - Middag


Föredrag:

Tid Talare Titel
13.15-14:00 Cristian Sminchisescu, Lund Vision and The Eye: From Perceptual Evidence to Large-Scale Computational Models
14.05-14.45 John Andersson, KTH Presentation av årets Abelpristagare: John F. Nash och Louis Nirenberg
14:50-15:10 Kaffe och smörgås
15:10-15:55 Per-Anders Ivert p-harmoniska funktioner och p-medelvärdesegenskapen
16:00-16:30 Hans Lundmark, Linköping Presentation av Jonatan Lenells, årets Wallenbergpristagare
16:30-17:00 Per Salberger, Göteborg Presentation av David Rydh, årets Wallenbergpristagare