Svenska matematikersamfundets

höstmöte

i Linköping, 18-19 november 2011


Svenska matematikersamfundets höstmöte till minne av Mikael Passare äger rum fredag-lördag 18-19/11 2011 vid Linköpings universitet.

Tema för mötet är juniora matematiker. Detta innebär att, förutom mötets huvudtalare Tobias Ekholm från Uppsala, så ska övriga föredrag ges av juniora matematiker, där "junior" betyder att man antingen är doktorand eller har en doktorsexamen som är högst två år gammal.

Juniora matematiker inbjudes därför att anmäla föredrag till höstmötet genom att skicka titel och sammanfattning till Milagros Izquierdo Barrios (treasurer@swe-math-soc.se) senast den 31 oktober. Skriv "juniora matematiker" i ämnesraden. Ange även eventuella dietrestriktioner i anmälan.

Mötet påbörjas fredagen den 18 november kl 13.00, och pågår till kl 12.30 på lördagen. Ett antal rum har reserverats på Stångå Hotell för 695 kr per natt för enkelrum och 845 kr per natt för dubbelrum (fredag-lördag), inklusive frukost och moms. Deltagare kan senast den 4 november vända sig direkt till hotellet för bokning av dessa rum, tel: 013 - 31 12 75, e-post: reception@stanga.se. Nämn "Höstmöte" i bokningen. Hotellet ligger nära järnvägstationen och adressen är: Tullgränd 4, Linköping. Det förväntas att hotell- och resekostnader betalas av deltagarnas respektive heminstitutioner.

Här finns infomration hur man hittar till Linköpings universitet och i Linköping. Mötet och föredragen kommer att äga rum i Schrödinger (E324), våning tre (vilket är en trappa upp) i Fysikhuset i Campus Valla. Matematiska institutionen ligger i B-huset. Buss nummer 12 och 20 går från Resecentrum till universitetet och stannar vid Fysikhuset (hållplatsen heter "Universitet"). Man kan även ta buss nummer 2, men den stannar vid FOI (hållplats FOI) i södra delen av campuset.

Preliminärt program

Fredagen den 18/11

13:00 - 17:00 Föredrag (se nedan)
17:00 - 18:00 Medlemsmöte
18:00 - 19:00 Diskussion om medlemsutskicket
19:30 - Middag. För att anmäla dietrestriktioner, kontakta Milagros Izquierdo Barrios (treasurer@swe-math-soc.se).

Preliminär dagordning

1. Val av ordförande
2. Val av justeringsperson(er)
3. Fastställande av dagordningen
4. Fyllnadsval till samfundets styrelse
5. Fyllnadsval till valberedningen
6. Fyllnadsval till tävlingskommittén
7. Årsmötet 2012
8. Övriga frågor

Lördagen den 19/11

09:00 - 12:30 Föredrag

Föredrag fredag:

Time Speaker Topic
13.15-14.05 Tobias Ekholm, Uppsala Lagrangian immersions with a single double point
14.15-14.35 Ornella Greco, KTH The h-vector of the union of two sets of points in the projective plane
14.45-15.15 Kaffe
15.15-15.35 Nils Rutstam, Linköping Analysis of Tippe Top Motion
15.45-16.05 Christine Jost, Stockholms universitet Från grad och genus till karakteristiska klasser
16.15-16.35 Gabriel Bartolini, Linköping Strukturen av förgreningsmänger av modulirum av Riemannytor

Föredrag lördag:

Time Speaker Topic
9.30-9.50 Martin Krepela, Karlstad Almost-compact embedings of function spaces
10.00-10.20 Bruno Benedetti, KTH Sharpness of Discrete Morse theory
10.30-11.00 Kaffe
11.00-11.20 Ivan Martino, Stockholms universitet Evolutionary Optimization for Algebraic Varieties
11.30-11.50 Lukás Malý, Linköping Newtonian spaces based on Banach function lattices

Program för föredragen inkl. abstracts
Uppdaterad: 14 november, 12:44