SMS Svenska matematikersamfundet

Vårt syfte

Svenska matematikersamfundet (SMS) Är en fristående ideell förening. Vårt syfte är att främja matematiken, bl.a. genom att förbättra kontakterna mellan professionella matematiker, säväl nationellt som internationellt, och genom att sprida information om matematikens växande betydelse i samhället.

Medlemmar

Åtskilliga av våra medlemmar är gymnasielärare. Dessutom är så gott som samtliga matematiker vid universitet och högskolor medlemmar.

Samfundet

Samfundet, som bildades 1950, har ca 500 medlemmar. Verksamheten drivs av förtroendevalda, oavlönade personer. Samfundets logotyp visar Kochs snöflinga.

SMS är också ett medlemsamfund av the European Mathematical Society (EMS).