Aktuellt

Åsmötet 2024

Årsmötet 2024 kommer att hållas på Uppsala universitet den 14 juni, dagordning och program.

KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSES RESEFOND och MATS ESSÉ́NS MINNESFOND


Svenska matematikersamfundet kan än en gång utlysa resestipendier avsedda fö̈r ograduerade forskare i matematik. Med ograduerade forskare avses de som ännu ej avlagt doktorsexamen. För mer information se utlysning på svenska resp. engelska.

LINDA PEETRE MEMORIAL FUND

The Linda Peetre Memorial Fund invites applications from mathematicians in Estonia, Latvia, Lithuania, and Sweden for research visits and participation in conferences. The total available sum is about 30 000 SEK. For more information

Mathematics with Industry Day

Mathematicians young and old are invited to participate actively in the 7th Mathematics with Industry Day (MiMM Day) in Karlstad (Sweden) on December 6, 2023. The event is hybrid. More information about the industrial problems, organization of the day itself as well as the link for the registration can be found at: https://https://www.kau.se/MIMM-day.

Höstmötet 2023

Höstmötet 2023 kommer att hållas i Lund den 17 november, dagordning och program.

International Congress of Mathematicians, ICM 2026

ICM 2026 kommer att äga rum den 23–30 juli 2026 i Philadelphia, USA.

IMU:s 20:e generalförsamling kommer att hållas i New York City, USA, den 20–21 juli 2026.

Kongressens officiella webbplats är https://www.icm2026.org.

Höstmötet 2023

Höstmötet 2023 kommer att hållas den 17 november i Lund. Årets talare i serien ”Distinguished SMS Lectures” är Helge Holden, NTNU, Norge. Mer information och inbjudan.

Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande

Bakgrund


Till minne av Maria Ingelman Sahlén som var gymnasielärare i matematik och fysik, startade familjen en minnesfond.

Ändamål med stiftelsens verksamhet


Stiftelsen delar från och med januari 2020 årligen ut medel (max 50 000:-) till lärare som vill förbättra matematikundervisningen i skolan.

Projekt till vilka bidrag kan ges


Projekten skall företrädesvis vara inriktade på utveckling av undervisningsmetoder eller undervisningsmaterial inom matematiken. Mer information och ansökningsblankett finns här. Sista dag för ansökan är den 15 november 2023.

Förslag till Wallenbergpristagare 2024

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 (under detta namn sedan 1987) av Svenska Matematikersamfundet. Det har delats ut till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker. Wallenbergpriset har varit och är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kunnat få inom landet. Den uttalade avsikten med priset är att uppmuntra matematisk forskning. De flesta av pristagarna har också fortsatt sin karriär som matematiker vid svenska universitet, och större delen av pristagarna är idag professorer.

Prissumman är 300 000 kr. En priskommitté bestående av Axel Hultman (sammankallande), Kristian Bjerklöv och Sandra Pott har utsetts av samfundet. Kommittén ber genom detta brev om förslag för år 2024.

Förslagen ska innehålla motivering och gärna ett CV samt tänkbara sakkunniga som kommittén skulle kunna tillfråga. Den person som föreslås skall vara född 1984 eller senare och ha disputerat då samfundet fattar sitt beslut. Personen skall ha bedrivit väsentliga delar av sin matematiska forskning i Sverige, men behöver inte vara född i Sverige.

Förslagen skall vara kommittén tillhanda senast den 30:e november 2023. Förslagen kan sändas med e-post till: axel.hultman@liu.se

Åsmötet 2023

Årsmötet 2023 kommer att hållas på CTH/GU den 9 juni, dagordning och program.

Wallenbergpriset 2023 till Lilian Matthiesen, KTH och Olof Sisask, Stockholms Universitet

Årets pristagare Lilian Matthiesen, KTH och Olof Sisask, Stockholms Universitet, belönas för sina resultat inom additiv kombinatorik och algebraisk geometri.

Wallenbergpriset i matematik delas ut av Svenska Matematikersamfundet med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Wallenbergpriset delas ut till löftesrika unga svenska matematiker.

Priskommitténs motivering för årets val:

"Lilian Matthiesen tilldelas priset för hennes inflytelserika resultat i gränslandet mellan additiv kombinatorik och algebraisk geometri."

"Olof Sisask tilldelas priset för hans banbrytande arbete inom additiv kombinatorik, i synnerhet hans resultat om mängder med aritmetiska progressioner."

Utmärkelsen tillsammans med prissumman på 300 000 kronor, vilken delas lika mellan de två pristagarna, kommer att delas ut vid Svenska matematikersamfundets årsmöte som hålls i Göteborg fredagen den 9 juni.

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 av Svenska Matematikersamfundet till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker. Wallenbergpriset är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kan få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning.

KNUT OCH ALICE WALLENBERGS STIFTELSES RESEFOND och MATS ESSÉ́NS MINNESFOND


Svenska matematikersamfundet kan än en gång utlysa resestipendier avsedda fö̈r ograduerade forskare i matematik. Med ograduerade forskare avses de som ännu ej avlagt doktorsexamen. För mer information se.

LINDA PEETRE MEMORIAL FUND

The Linda Peetre Memorial Fund invites applications from mathematicians in Estonia, Latvia, Lithuania, and Sweden for research visits and participation in conferences. The total available sum is about 30 000 SEK. For more information

Höstmötet 2022

Höstmötet 2022 kommer att hållas den 18 november, dagordning och program.