Aktuellt

Wallenbergpriset 2020 till Thomas Kragh, , Uppsala universitet

Wallenbergpriset i matematik delas ut av Svenska Matematikersamfundet med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Wallenbergpriset delas ut till löftesrika unga svenska matematiker.

Priskommitténs motivering för årets val:

"Thomas Kragh, Uppsala universitet, tilldelas Wallenbergpriset för år 2020, för hans arbete inom symplektisk geometri och topologi, speciellt för hans viktiga bidrag till Floers homotopiteori och Lagrange-topologi."

Utmärkelsen tillsammans med prissumman på 300 000 kronor, kommer att delas ut vid Svenska matematikersamfundets höstmöte som hålls i Göteborg den 20 november.

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 av Svenska Matematikersamfundet till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kan få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning.

Årsmötet 2020

Årsmötet den 1 juni 2020 är inställt. I stället kommer årsmötet att hållas i samband med höstmötet fredagen den 20 november i Göteborg.

Knut Och Alice Wallenbergs stiftelses resefond och Mats Esséns minnesfond

Svenska matematikersamfundet kan än en gång utlysa resestipendier avsedda för ograduerade forskare i matematik. Med ograduerade forskare avses de som ännu ej avlagt doktorsexamen. För mer information, klicka här.

Linda Peetre Memorial Fund

The Linda Peetre Memorial Fund invites applications from mathematicians in Estonia, Latvia, Lithuania, and Sweden for research visits and participa- tion in conferences. More information here.

Skolornas Matematiktävling

Finalen i Skolornas matematiktävling hölls i Stockholm den 23 november. För mer information, klicka här.

Årsmötet 2020

Årsmötet 2020 kommer att hållas på Stockholms universitet den 1 juni.

Höstmötet 2019

Höstmötet 2019 kommer att hållas i Stockholm på KTH den 22 november, inbjudan, dagordning och program.

Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande

Bakgrund


Till minne av Maria Ingelman Sahlén som var gymnasielärare i matematik och fysik, startade familjen en minnesfond.

Ändamål med stiftelsens verksamhet


Stiftelsen delar från och med januari 2020 årligen ut medel (max 30 000:-) till lärare eller studerande, för att möjliggöra projekt ämnade att stärka och utveckla undervisningen i matematik på framför allt gymnasienivå.

Projekt till vilka bidrag kan ges


Projekten kan innebära utveckling av undervisningsmetoder, undervisningsmaterial eller egen fortbildning exempelvis genom deltagande i konferenser i kompetenshöjande syfte. Mer information och ansökningsblankett finns här. Sista dag för ansökan är den 15 november 2019 och utdelning av beviljade bidrag skall ske på Marias födelsedag den 19 januari 2020.
För fler upplysningar kontakta sekreteraren på ceciliamalmstrom50@gmail.com.

Höstmötet 2019

Höstmötet 2019 kommer att hållas i Stockholm på KTH den 22 november, inbjudan.

Förslag till Wallenbergpristagare 2020


Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 (under detta namn sedan 1987) av Svenska Matematikersamfundet. Det har delats ut till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset har varit och är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kunnat få inom landet. Den uttalade avsikten med priset är att uppmuntra matematisk forskning. De flesta av pristagarna har också fortsatt sin karriär som matematiker vid svenska universitet, och större delen av pristagarna är idag professorer.

Prissumman är 300 000 kr.
En priskommitté bestående av Peter Sjögren (sammankallande), Volodymyr Mazorchuk och Jörg Schmeling har utsetts av samfundet. Kommittén ber genom detta brev om förslag för år 2020.

Förslagen ska innehålla motivering och gärna ett CV samt tänkbara sakkunniga som kommittén skulle kunna tillfråga. Den person som föreslås skall vara född 1980 eller senare och ha disputerat då samfundet fattar sitt beslut. Personen skall ha bedrivit väsentliga delar av sin matematiska forskning i Sverige, men behöver inte vara född i Sverige.

Förslagen skall vara kommittén tillhanda senast den 1 december 2019. Förslagen kan sändas med epost till peters@chalmers.se

Wallenbergpriset 2019 till Mikael Björklund och Erik Lindgren

Årets pristagare Mikael Björklund, Chalmers, och Erik Lindgren, Uppsala universitet, belönas för sina studier av ergodteori och kvasikristaller, respektive partiella differentialekvationer och spektralteori.

Wallenbergpriset i matematik delas ut av Svenska Matematikersamfundet med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Wallenbergpriset delas ut till löftesrika unga svenska matematiker.

Priskommitténs motivering för årets val:

"Michael Björklund får Wallenbergpriset för hans banbrytande arbeten inom ergodteori och teorin för icke-kommutativa kvasikristaller".

"Erik Lindgren får Wallenbergpriset för hans viktiga och inflytelserika resultat inom icke-linjära elliptiska partiella differentialekvationer och icke-linjär spektralteori".

Utmärkelsen tillsammans med prissumman på 300 000 kronor, vilken delas lika mellan de två pristagarna, kommer att delas ut vid Svenska matematikersamfundets höstmöte som hålls i Stockholm den 22 november.

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 av Svenska Matematikersamfundet till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kan få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning.

Göran Gustafsson symposium i matematik vid KTH

Jean-Pierre Eckman, Gérard Ben Arous, and Martin Hairer will organize three thematic days at KTH on the topics "Mathematics in Biology", "The ant in the labyrinth, or anomalous diffusion at criticality", and "Bridging Scales".

Program:

Mathematics in Biology (June 12, K1)
Jean-Pierre Eckman, 11.00-12.00
Lai-Sang Young, 13.00-14.00
Ofer Feinerman, 14.30-15.30

Anomalous diffusion at criticality (June 13, F2)

Gérard Ben Arous, 11.00-12.00
Alexander Fribergh, 13.00-14.00
Manuel Cabezas, 14.30-15.30

Bridging Scales (June 14, F2)

Martin Hairer, 10.00-11.00
Cyril Labbé, 11.15-12.15
Patricia Gonçalves, 13.15-14.15
Jeremy Quastel, 14.45-15.45

Mer information

Årsmötet 2019

Årsmötet 2019 kommer att hållas i Lund den 4 juni klockan 13-17, dagordning, program och bilaga-1

Förslag till Wallenbergpristagare


Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 (under detta namn sedan 1987) av Svenska Matematikersamfundet. Det har delats ut till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset har varit den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kunnat få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning. De flesta av pristagarna har också fortsatt sin karriär som matematiker vid svenska universitet och större delen av pristagarna är idag professorer. Priset är i år på 300 000 kr.

En priskommitté bestående av Jana Björn (sammankallande), Peter Sjögren och Volodymyr Mazorchuk har utsetts av samfundet. Kommittén ber genom detta brev om förslag för år 2019.

Förslagen ska innehålla motivering och gärna ett CV samt tänkbara sakkunniga som kommittén skulle kunna tillfråga. Den person som föreslås ska vara högst 40 år vid utgången av 2019 och ha disputerat då samfundet fattar sitt beslut. Personen bör ha bedrivit väsentliga delar av sin matematiska forskning i Sverige, men behöver inte vara född i Sverige.

Förslagen skall vara kommittén tillhanda senast 15 mars 2019. Förslagen kan sändas med epost till jana.bjorn@liu.se

Wallenbergpriset 2018 till Dan Petersen och David Witt Nyström

Årets pristagare Dan Petersen, Stockholms universitet, och David Witt Nyström, Göteborgs universitet, belönas för sina studier av geometri som del av algebra och komplex analys.

Wallenbergpriset i matematik delas ut av Svenska Matematikersamfundet med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Wallenbergpriset delas ut till löftesrika unga svenska matematiker.

Både Petersen och Witt-Nyström har arbetat med geometriska aspekter av olika matematiska fält.

Priskommitténs motivering för årets val:

”David Witt-Nyström får Wallenbergpriset för viktiga bidrag inom komplex geometri, speciellt studier av Hele-Shaw-flöden, Okounkov-kroppar samt ett spektakulärt motexempel till en förmodan av Chen och Tian om regularitet hos lösningar till Monge-Ampére-ekvationen.

”Dan Petersen får Wallenbergpriset för sina betydelsefulla arbeten inom algebraisk geometri, i synnerhet resultat om homologisk stabilitet och kohomologin för modulirum av kurvor. Vidare har han funnit ett slående motexempel till C. Fabers förmodan om tautologiska ringar för Deligne-Mumford-kompaktifieringen av vissa modulirum av kurvor.

Utmärkelsen tillsammans med prissumman på 300 000 kronor, vilken delas lika mellan de två pristagarna, kommer att delas ut vid Svenska matematikersamfundets årsmöte som hålls den 4 juni 2019 i Lund.

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 av Svenska Matematikersamfundet till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kan få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning.

Höstmötet 2018

Höstmötet 2018 kommer att hållas i Uppsala den 23 november kl. 13 - 18 program, dagordning och inbjudan.

Årsmötet 2018

Årsmötet 2018 kommer att hållas i Göteborg den 1 juni klockan 13-19, dagordning och program.