Aktuellt

Höstmötet 2021

Höstmötet 2022 kommer att hållas den 18 november, dagordning och program.

Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande

Bakgrund


Till minne av Maria Ingelman Sahlén som var gymnasielärare i matematik och fysik, startade familjen en minnesfond.

Ändamål med stiftelsens verksamhet


Stiftelsen delar från och med januari 2020 årligen ut medel (max 50 000:-) till lärare eller studerande, för att möjliggöra projekt ämnade att stärka och utveckla undervisningen i matematik på framför allt gymnasienivå.

Projekt till vilka bidrag kan ges


Projekten kan innebära utveckling av undervisningsmetoder, undervisningsmaterial eller egen fortbildning exempelvis genom deltagande i konferenser i kompetenshöjande syfte. Mer information och ansökningsblankett finns här. Sista dag för ansökan är den 15 november 2022.

Höstmötet 2022

Höstmötet 2021 kommer att hållas den 18 november på zoom, inbjudan finns här.

Förslag till Wallenbergpristagare 2023

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 (under detta namn sedan 1987) av Svenska Matematikersamfundet. Det har delats ut till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker. Wallenbergpriset har varit och är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kunnat få inom landet. Den uttalade avsikten med priset är att uppmuntra matematisk forskning. De flesta av pristagarna har också fortsatt sin karriär som matematiker vid svenska universitet, och större delen av pristagarna är idag professorer.

Prissumman är 300 000 kr. En priskommitté bestående av Lyudmila Turowska (sammankallande), Axel Hultman och Kristian Bjerklöv har utsetts av samfundet. Kommittén ber genom detta brev om förslag för år 2023.

Förslagen ska innehålla motivering och gärna ett CV samt tänkbara sakkunniga som kommittén skulle kunna tillfråga. Den person som föreslås skall vara född 1983 eller senare och ha disputerat då samfundet fattar sitt beslut. Personen skall ha bedrivit väsentliga delar av sin matematiska forskning i Sverige, men behöver inte vara född i Sverige.

Förslagen skall vara kommittén tillhanda senast den 30 november 2022. Förslagen kan sändas med e-post till: turowska@chalmers.se

Åsmötet 2022

Årsmötet 2022 kommer att hållas på SU den 13 juni, dagordning och program.

Wallenbergpriset 2022 till Wushi Goldring, Stockholms Universitet, och Martin Raum, Chalmers

Årets pristagare Wushi Goldring, Stockholms Universitet, och Martin Raum, Chalmers, belönas för sina studier av automorfa representationer, Galoisrepresentationer samt modulära och automorfa former.

Wallenbergpriset i matematik delas ut av Svenska Matematikersamfundet med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Wallenbergpriset delas ut till löftesrika unga svenska matematiker.

Priskommitténs motivering för årets val:

"Wushi Goldring tilldelas priset för sina djupa resultat inom aritmetisk geometri, särskilt gällande kopplingar mellan automorfa representationer och Galoisrepresentationer.".

"Martin Raum tilldelas priset för sina många viktiga och inflytelserika bidrag till teorin för modulära och automorfa former, bland annat beviset av Kudlas modularitetsförmodan.".

Utmärkelsen tillsammans med prissumman på 300 000 kronor, vilken delas lika mellan de två pristagarna, kommer att delas ut vid Svenska matematikersamfundets årsmöte som hålls i Stockholm den 13 juni.

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 av Svenska Matematikersamfundet till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kan få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning.

Åsiktsbrev till IMU

Nytt åsiktsbrev till IMU med en kommentar om valet av Ryssland som värd för ICM 2022. Åsiktsbrev till IMU

Åsiktsbrev till IMU

På höstmötet beslutades att SMS skulle skicka ett brev till IMU med en kommentar om valet av Ryssland som värd för ICM 2022. Åsiktsbrev till IMU