Aktuellt

Förslag till Wallenbergpristagare 2022

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 (under detta namn sedan 1987) av Svenska Matematikersamfundet. Det har delats ut till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker. Wallenbergpriset har varit och är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kunnat få inom landet. Den uttalade avsikten med priset är att uppmuntra matematisk forskning. De flesta av pristagarna har också fortsatt sin karriär som matematiker vid svenska universitet, och större delen av pristagarna är idag professorer.

Prissumman är 300 000 kr. En priskommitté bestående av Erik Wahlén (sammankallande), Lyudmila Turowska och Axel Hultman har utsetts av samfundet. Kommittén ber genom detta brev om förslag för år 2022.

Förslagen ska innehålla motivering och gärna ett CV samt tänkbara sakkunniga som kommittén skulle kunna tillfråga. Den person som föreslås skall vara född 1982 eller senare och ha disputerat då samfundet fattar sitt beslut. Personen skall ha bedrivit väsentliga delar av sin matematiska forskning i Sverige, men behöver inte vara född i Sverige.

Förslagen skall vara kommittén tillhanda senast den 30 november 2021. Förslagen kan sändas med e-post till: erik.wahlen@math.lu.se

Kovalevskaya Grants

Institut Mittag-Leffler announces a number of Kovalevskaya Grants for PhD students at Swedish universities for participation in ICM 2022, July 6 – 14, 2022 in Saint Petersburg, Russia. Mer information här.

Åsmötet 2021

Årsmötet 2021 kommer att hållas den 4 juni, dagordning och program.

Wallenbergpriset 2021 till Magnus Goffeng, Lunds universitet

Wallenbergpriset i matematik delas ut av Svenska Matematikersamfundet med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Wallenbergpriset delas ut till löftesrika unga svenska matematiker.

Priskommitténs motivering för årets val:

"Magnus Goffeng tilldelas årets Wallenbergpris för hans viktiga bidrag inom icke-kommutativ geometri, indexteori och spektralteori."

Utmärkelsen tillsammans med prissumman på 300 000 kronor, kommer att delas ut vid Svenska matematikersamfundets årsmöte som hålls den 4 juni.

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 av Svenska Matematikersamfundet till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kan få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning.

Knut Och Alice Wallenbergs stiftelses resefond, Mats Esséns minnesfond och The Linda Peetre Memorial Fund

Under 2021 är det beslutat att inte utlysa några resestipendier.

Höstmötet 2020

Höstmötet tillika årsmötet 2020 kommer att hållas den 20 november, dagordning och program.

Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande

Bakgrund


Till minne av Maria Ingelman Sahlén som var gymnasielärare i matematik och fysik, startade familjen en minnesfond.

Ändamål med stiftelsens verksamhet


Stiftelsen delar från och med januari 2020 årligen ut medel (max 30 000:-) till lärare eller studerande, för att möjliggöra projekt ämnade att stärka och utveckla undervisningen i matematik på framför allt gymnasienivå.

Projekt till vilka bidrag kan ges


Projekten kan innebära utveckling av undervisningsmetoder, undervisningsmaterial eller egen fortbildning exempelvis genom deltagande i konferenser i kompetenshöjande syfte. Mer information och ansökningsportal finns här. Sista dag för ansökan är den 15 november 2020.

Förslag till Wallenbergpristagare 2021

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 (under detta namn sedan 1987) av Svenska Matematikersamfundet. Det har delats ut till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker. Wallenbergpriset har varit och är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kunnat få inom landet. Den uttalade avsikten med priset är att uppmuntra matematisk forskning. De flesta av pristagarna har också fortsatt sin karriär som matematiker vid svenska universitet, och större delen av pristagarna är idag professorer.

Prissumman är 300 000 kr. En priskommitté bestående av Volodymyr Mazorchuk (sammankallande), Erik Wahlén och Lyudmila Turowska har utsetts av samfundet. Kommittén ber genom detta brev om förslag för år 2021.

Förslagen ska innehålla motivering och gärna ett CV samt tänkbara sakkunniga som kommittén skulle kunna tillfråga. Den person som föreslås skall vara född 1981 eller senare och ha disputerat då samfundet fattar sitt beslut. Personen skall ha bedrivit väsentliga delar av sin matematiska forskning i Sverige, men behöver inte vara född i Sverige. br> Förslagen skall vara kommittén tillhanda senast den 1 december 2020. Förslagen kan sändas med epost till: Volodymyr.Mazorchuk@math.uu.se

Wallenbergpriset 2020 till Thomas Kragh, Uppsala universitet

Wallenbergpriset i matematik delas ut av Svenska Matematikersamfundet med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Wallenbergpriset delas ut till löftesrika unga svenska matematiker.

Priskommitténs motivering för årets val:

"Thomas Kragh, Uppsala universitet, tilldelas Wallenbergpriset för år 2020, för hans arbete inom symplektisk geometri och topologi, speciellt för hans viktiga bidrag till Floers homotopiteori och Lagrange-topologi."

Utmärkelsen tillsammans med prissumman på 300 000 kronor, kommer att delas ut vid Svenska matematikersamfundets höstmöte som hålls i Göteborg den 20 november.

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 av Svenska Matematikersamfundet till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kan få inom landet. Den uttalade avsikten med priset har varit att uppmuntra matematisk forskning.

Årsmötet 2020

Årsmötet den 1 juni 2020 är inställt. I stället kommer årsmötet att hållas i samband med höstmötet fredagen den 20 november i Göteborg.

Knut Och Alice Wallenbergs stiftelses resefond och Mats Esséns minnesfond

Svenska matematikersamfundet kan än en gång utlysa resestipendier avsedda för ograduerade forskare i matematik. Med ograduerade forskare avses de som ännu ej avlagt doktorsexamen. För mer information, klicka här.

Linda Peetre Memorial Fund

The Linda Peetre Memorial Fund invites applications from mathematicians in Estonia, Latvia, Lithuania, and Sweden for research visits and participa- tion in conferences. More information here.

Skolornas Matematiktävling

Finalen i Skolornas matematiktävling hålls i Stockholm den 23 november. För mer information, klicka här.

Årsmötet 2020

Årsmötet 2020 kommer att hållas på Stockholms universitet den 1 juni.

Höstmötet 2019

Höstmötet 2019 kommer att hållas i Stockholm på KTH den 22 november, inbjudan, dagordning och program.

Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande

Bakgrund


Till minne av Maria Ingelman Sahlén som var gymnasielärare i matematik och fysik, startade familjen en minnesfond.

Ändamål med stiftelsens verksamhet


Stiftelsen delar från och med januari 2020 årligen ut medel (max 30 000:-) till lärare eller studerande, för att möjliggöra projekt ämnade att stärka och utveckla undervisningen i matematik på framför allt gymnasienivå.

Projekt till vilka bidrag kan ges


Projekten kan innebära utveckling av undervisningsmetoder, undervisningsmaterial eller egen fortbildning exempelvis genom deltagande i konferenser i kompetenshöjande syfte. Mer information och ansökningsblankett finns här. Sista dag för ansökan är den 15 november 2019 och utdelning av beviljade bidrag skall ske på Marias födelsedag den 19 januari 2020.
För fler upplysningar kontakta sekreteraren på ceciliamalmstrom50@gmail.com.