Kontakt

För att kontakta samfundet är det bäst att skicka e-post till lämplig person i styrelsen.

Organisationsnummer: 817603-0149

Styrelsen

Milagros Izquierdo Barrios (ordförande)
MAI
Linköpings universitet
581 83 Linköping
president@swe-math-soc.se
013-28 26 60

Klas Markström (vice ordförande)
Matematik och matematisk statistik
Umeå universitet
901 87 Umeå
vice-president@swe-math-soc.se
090-786 97 21

Frank Wikström (skattmästare)
Matematikcentrum
Box 118 22100 Lund
treasurer@swe-math-soc.se
046-222 85 64

Olof Svensson (sekreterare)
Institutionen för teknik och naturvetenskap
Linköpings universitet
Campus Norrköping
601 74 Norrköping
secretary@swe-math-soc.se
011-36 32 64

Jana Madjarova (femte ledamot)
Matematiska vetenskaper
Chalmers/Göteborgs universitet
412 96 Göteborg
bm5@swe-math-soc.se
031-772 35 31