Kontakt

För att kontakta samfundet är det bäst att skicka e-post till lämplig person i styrelsen.

Organisationsnummer: 817603-0149

Styrelsen

Klas Markström (ordförande)
Matematik och matematisk statistik
Umeå universitet
901 87 Umeå
president@swe-math-soc.se
090-786 97 21

Tomas Persson (vice ordförande)
Matematikcentrum
Box 118, 221 00 Lund
vice-president@swe-math-soc.se
046-222 85 66

Frank Wikström (skattmästare)
Matematikcentrum
Box 118 22100 Lund
treasurer@swe-math-soc.se
046-222 85 64

Olof Svensson (sekreterare)
Institutionen för teknik och naturvetenskap
Linköpings universitet
Campus Norrköping
601 74 Norrköping
secretary@swe-math-soc.se
011-36 32 64

Jana Madjarova (femte ledamot)
Matematiska vetenskaper
Chalmers/Göteborgs universitet
412 96 Göteborg
bm5@swe-math-soc.se
031-772 35 31